Coaching op de werkvloer

Je krijgt een van ons een aantal dagdelen over de vloer. We observeren, voeren gesprekken, en na afloop krijg je een verslag. Iedere opvang en situatie is anders. We kijken samen naar jullie specifieke vragen, plannen en knelpunten.

Wil je de inrichting veranderen? Het speelmateriaal onder de loep nemen? Of zoek je een totaal nieuwe structuur geïnspireerd op de visie van de Hongaarse kinderarts en pedagoge Emmi Pikler?

Wil je handvatten voor het omgaan met een baby die veel huilt of een peuter die moeite heeft met afscheid nemen? Een kind dat slaat en bijt? We zoeken samen naar mogelijke oorzaken en maken een plan van aanpak.

Twee vrouwen en peuter coaching Visje in het water Groningen

De naam Pikler is niet meer weg te denken uit de kinderopvang. Haar visie berust op twee belangrijke pijlers: aandachtige verzorging en vrije bewegingsontwikkeling.

Aandachtige verzorging

Verzorgingsmomenten zijn dé momenten om met een baby of dreumes in contact te zijn. Kind en volwassene ontmoeten elkaar in volle aandacht. Tijdens deze steeds terugkerende, intieme momenten leert een baby zichzelf kennen en kan een veilige hechting ontstaan.

De baby is vanaf het begin een sociale en actieve partner. Hij begrijpt veel meer dan we vaak denken. We houden rekening met zijn tempo en zijn behoefte aan beweging, vertellen hem wat er gaat gebeuren. Zo kan hij zich op alle handelingen voorbereiden en voelt hij zich gezien en begrepen. 

Citaat Anna Tardos over liefde en aandacht voor baby

Vrije bewegingsontwikkeling

'Bewegen is hét werk van een baby', aldus Pikler. Tijdens dit werk leert een baby uit zichzelf omrollen, zitten, staan en lopen. Hierbij hoef je hem niet te helpen. Een baby die de gelegenheid krijgen om zijn eigen initiatief te volgen en in eigen tempo nieuwe stappen te zetten, ontwikkelt een goed gevoel voor balans en een goede houding.

Maar het grootste effect is niet fysiek, maar emotioneel. Vrij kunnen bewegen heeft invloed op het zelfbeeld, de motivatie en het zelfvertrouwen. Te veel hulp maakt een kind onnodig afhankelijk en kan zelfs zijn ontwikkeling remmen. Alle mijlpalen bereikt een baby uit zichzelf als we een rijke en ondersteunende omgeving voor hem inrichten.

We laten jullie graag zien hoe je dat doet en wat je taak als pedagogisch medewerker is.

Risicovol spelen

Over risicovol spelen wordt tegenwoordig veel geschreven. Binnen het gedachtegoed van Pikler en RIE was het altijd al aanwezig. Kinderen krijgen alle ruimte om zelf te ontdekken en uit te proberen. Volwassenen helpen minimaal, en begeleiden zoveel mogelijk alleen met woorden. Hoe dit zogeheten 'sportscasten' in zijn werk gaat, leggen we graag uit in een lezing of workshop.

Wil je meer weten over de visie van Pikler? Kijk dan eens op deze site: www.pikler.nl


Ik zag eens een pedagogisch medewerker hard werken om een groepje peuters iets leuks en leerzaams aan te bieden. Toen begon er een baby te huilen in de slaapzaal. Lees het in deze blog.