Nieuwe speelgroepen starten vanaf 12 januari 2022

Ruimte voor ouder en kind

Yente, 11 maanden oud, kruipt rond in de speelruimte. Ze komt een bal tegen, stopt die in haar mond. Ze schuift soepel een been naar voren, en belandt zo op haar billen. Nu heeft ze beide handen vrij om de bal te onderzoeken. Even later kruipt ze verder. Bij het klimrek gekomen, trekt ze zich op en kijkt trots naar haar moeder. Die glimlacht haar bemoedigend toe. Yente hurkt om een speeltje van de grond te pakken en gooit het tussen de spijlen door. Dan gaat ze op haar buik liggen om te kijken waar het gebleven is.

Een ruimte vol uitdagend kruip-, klim- en speelmateriaal. In alle rust en in zijn eigen tempo kan je kind op onderzoek.

Ook als ouder is er in de speelgroep genoeg te ontdekken. Je krijgt informatie over het spel en de ontwikkeling van je kind. Je snapt beter waar je kind mee bezig is. Dat geeft rust.

De moeder van Yente volgt het spel van haar dochter vanaf de rand van het speelveld. Ze vertrouwt op de speelgroepbegeleider die een oogje in het zeil houdt. Soms stelt ze een vraag, of ze praat met een van de andere ouders. Vaak kijkt ze in stilte. Ze hoeft niks als ouder. Opgeladen en ontspannen gaat ze weer naar huis.

It takes a playgroup to raise a child

Klik op de foto's voor meer informatie over de groepen

Meer dan 200 kinderen en hun ouders hebben de weg naar de speelgroepen inmiddels gevonden.

De speelgroepen zijn op maandag-, woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagochtend in Groningen, op dinsdagochtend in Peize. Vaste groepen van vijf tot zeven kinderen met een ouder. De prijs voor een ronde van acht keer spelen en twee gespreksbijeenkomsten met ouders is €135,00. Tegemoetkomingen voor minima mogelijk via de Jeugdfondsen voor sport en cultuur Groningen en Drenthe.

Nieuwe groepen starten in januari 2022.


De speelgroepen zijn inclusief een gratis coachingsessie. Heb je vragen die je liever niet in de groep stelt of behoefte aan een persoonlijk gesprek, bel of mail gerust.