Korte inhoud van de opleiding

 • Emmi Pikler en haar huidige betekenis
 • Respectvolle verzorging
 • Vrije bewegingsontwikkeling
 • Spelen en spelontwikkeling
 • Speelruimte en speelmateriaal
 • Communiceren met jonge kinderen
 • Breinontwikkeling
 • Taalontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling en hechting
 • Emoties (Solter, Harms)
 • Omgaan met huilen, verdriet en boosheid
 • Omgaan met conflicten tussen kinderen
 • De invloed van zwangerschap en geboorte (Matthew Appleton)
 • Jesper Juul, je competente kind
 • Ouderschap
 • Communiceren met ouders
 • Coachen van ouders
 • Een speelgroep opzetten in de praktijk

Voor meer informatie