Korte inhoud van de opleiding

 • Emmi Pikler en haar huidige betekenis
 • Respectvolle verzorging
 • Vrije bewegingsontwikkeling
 • Spelen en spelontwikkeling
 • Speelruimte en speelmateriaal
 • Communiceren met jonge kinderen
 • Breinontwikkeling
 • Taalontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling en hechting
 • Het gedachtegoed van Aletha Solter
 • Omgaan met verdriet en boosheid
 • Omgaan met conflicten tussen kinderen
 • De invloed van zwangerschap en geboorte
 • Jesper Juul, je competente kind
 • Ouderschap
 • Het coachen van ouders
 • Een speelgroep opzetten in de praktijk

Voor meer informatie