Lezingen en workshops voor kinderopvang en gastouderbureaus

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • De visie van Emmi Pikler
  • Respectvolle verzorging en hechting
  • Vrije bewegingsontwikkeling
  • Spelen en spelontwikkeling
  • Risicovol spelen
  • Speelruimte en spelmateriaal
  • Taalontwikkeling en communicatie
  • Breinontwikkeling van 0 tot 4 jaar
  • Omgaan met emoties en conflicten
  • In contact met ouders

De cursussen en workshops worden in overleg en op maat samengesteld.